www.rakovica.com

Na području općine nalaze se tri rimokatoličke crkve. Crkva Svete Jelene u Rakovici, crkva Svetog Ante u Drežnik Gradu i crkva Marije Pomoćnice u Selištu Drežničkom. Sve tri crkve u Domovinskom ratu bile su zapaljene i razrušene, ali su nakon rata obnovljene. Župe Rakovica i Drežnik pripadaju Slunjskom dekanatu i Gospićko senjskoj biskupiji. Kliknite na sliku crkve kako bi dobili više informacija o njoj.

 

crkva dgcrkva rakovicacrkva sd