www.rakovica.com

Općinska uprava općine Rakovica sastoji se od Načelnika i općinskog Vijeća.

Načelnik predstavlja izvršnu vlast i brine se za izvršavanje odluka općinskog Vijeća te predstavlja i zastupa općinu u svakodnevnom radu.

Općinsko vijeće je zakonodavno tijelo koje donosi bitne odluke za funkcioniranje općine.

Načelnik općine Rakovica je Franjo Franjković (HDZ), a ovo mu je peti mandat na mjestu općinskog načelnika. Mandat općinskog načelnika traje 4 godine.

Zamjenik općinskog načelnika je Vlado Božičević (HDZ).

Općinsko vijeće čine slijedeći vijećnici:

1. Zoran Luketić (HDZ) - predsjednik Vijeća

2. Marijan Vuković (HDZ)

3. Blaženka Hodak (HDZ)

4. Željko Župan (HDZ)

5. Ivana Smolčić (HDZ)

6. Milan Hodak (HDZ)

7. Pavel Šebalj (HDZ)

8. Mirjana Modrušan (SDP)

9. Ivan Vuković (SDP)

10. Blanka Pavlić (HSS)

11. Ante Palian (HSP)